Siostra bratu posyłająca książkę „Listów dam greckich”


Siostra bratu posyłająca książkę "Listów dam greckich" • Elżbieta Drużbacka
Siostra bratu posyłająca książkę "Listów dam greckich"
Elżbieta Drużbacka

Damy ci greckie posyłam tymczasem,
Kochany bracie, dla twojej zabawy,
Kiedy od Polek uchodzisz nawiasem,
Bądź na Grekinie przynajmniej łaskawy,
Aczej ci dadzą sposób oczywisty
Kochać się z bliska, kochać się przez listy.

Jeślić z tych która do gustu przypadnie,
Wolno ją będzie akceptować, pieścić;
Panu swej woli wszystko czynić snadnie,
Byle się mogła w twym rodzie pomieścić,
Ja sobie życzę, i nie zbłądzę głową,
Mieć amazonkę, od pola bratową.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Elżbieta Drużbacka.