Socjalizm

 1
 Ludzie, choć kształtem ras napiętnowani,
 Z wykrzywianymi różną mową wargi,
 Głoszą: że oto źli już i wybrani,
 Że już hosanna tylko, albo skargi
 - Ze Pyton-stary zrzucon do otchłani:
 Grosz? - że symbolem już; harmonią? - targi!
 
 2
 Och! nie skończona jeszcze Dziejów praca -
 Jak bryły w górę ciągnięcie ramieniem;
 Umknij - a już ci znów na piersi wraca,
 Przysiądź - a głowę zetrze ci brzemieniem
 - O! nie skończona jeszcze Dziejów praca,
 Nie-prze-palony jeszcze glob, Sumieniem!


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Cyprian Kamil Norwid.