Strona:Bezżeństwo duchownych.djvu/21: Różnice pomiędzy wersjami

m
bot poprawia formatowanie
 
m (bot poprawia formatowanie)
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
 
poważanie, — i że nie potępiam osób, ale potępiam urządzenie
 
poważanie, — i że nie potępiam osób, ale potępiam urządzenie
 
celibatu; — potępiam to prawo, które przeszkadza człowiekowi
 
celibatu; — potępiam to prawo, które przeszkadza człowiekowi
być człowiekiem, i wyłącza go, że tak powiem, ze społeczeń­stwa ludzkiego.<br>
+
być człowiekiem, i wyłącza go, że tak powiem, ze społeczeństwa ludzkiego.<br>
 
{{tab}}Sądzę, żem już dostatecznie dowiódł, iż Kurya rzymska
 
{{tab}}Sądzę, żem już dostatecznie dowiódł, iż Kurya rzymska
 
nie dopięła przez celibat celu, jaki sobie zamierzyła, to jest
 
nie dopięła przez celibat celu, jaki sobie zamierzyła, to jest
 
''idealne kapłaństwo'', — owszem — minęła się z nim, i wprost przeciwne osiągnęła rezultaty. Zamierzyła, jak powiadają, utworzyć czyste, tylko dla nieba i swego powołania żyjące kapłańskie pokolenie, a tymczasem historya i doświadczenie uczą nas, że celibat oddał duchowieństwo w pęta zmysłowości, i pogrążył w nieczystości i ziemskości. Gdy mu odmówiono miéć prawą
 
''idealne kapłaństwo'', — owszem — minęła się z nim, i wprost przeciwne osiągnęła rezultaty. Zamierzyła, jak powiadają, utworzyć czyste, tylko dla nieba i swego powołania żyjące kapłańskie pokolenie, a tymczasem historya i doświadczenie uczą nas, że celibat oddał duchowieństwo w pęta zmysłowości, i pogrążył w nieczystości i ziemskości. Gdy mu odmówiono miéć prawą
małżonkę, — rzuciło się ono w objęcia nałożnic. Historya osą­
+
małżonkę, — rzuciło się ono w objęcia nałożnic. Historya osą
dziła to urządzenie, a każdy myślący człowiek musi być prze­
+
dziła to urządzenie, a każdy myślący człowiek musi być prze
 
konanym, że celibat tylko do złego prowadził i prowadzi
 
konanym, że celibat tylko do złego prowadził i prowadzi
 
jeszcze. <br>
 
jeszcze. <br>
{{tab}}Czyżby jednak sama tylko Kurya rzymska w ciągu czterech wieków od r. 1074 do koncylium Trydenckiego,-albo też od tego koncylium do dni dzisiejszych, nie miała nabrać podob­nego przekonania, — przekonania — które po najkrótszem nawet zastanowieniu się gwałtem nasuwać się musi?. Albo czyż Kurya rzymska obok zasad, które zwykle przytaczają za prawem
+
{{tab}}Czyżby jednak sama tylko Kurya rzymska w ciągu czterech wieków od r. 1074 do koncylium Trydenckiego,-albo też od tego koncylium do dni dzisiejszych, nie miała nabrać podobnego przekonania, — przekonania — które po najkrótszem nawet zastanowieniu się gwałtem nasuwać się musi?. Albo czyż Kurya rzymska obok zasad, które zwykle przytaczają za prawem
 
celibatu, miałaby jeszcze inną jaką tajemniczą pobudkę, której
 
celibatu, miałaby jeszcze inną jaką tajemniczą pobudkę, której
dotąd nie ośmielono się wyjawić?.... Mniemanie to koniecznie musi mieć miejsce, skoro widzimy, że zasady, jakie przywo­dzą za celibatem, ostać się nie mogą, — i że to urządzenie
+
dotąd nie ośmielono się wyjawić?.... Mniemanie to koniecznie musi mieć miejsce, skoro widzimy, że zasady, jakie przywodzą za celibatem, ostać się nie mogą, — i że to urządzenie
 
sprowadza skutki wprost przeciwne tym, jakie niby zamierzne
 
sprowadza skutki wprost przeciwne tym, jakie niby zamierzne
 
były. <br>
 
były. <br>