Coś (Andersen, przekł. Niewiadomska, 1908) – Inne języki