Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0796

Ta strona została uwierzytelniona.
790
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


Pasterze w podziwieniu stają,
Tryumfu przyczynę badają:
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje,
Nie wiedząc, nie wiedząc.

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
Swej trzody w polu odbieżeli,
Spiesząc na powitanie,
Do Betleemskiej stajnie
Dzieciątka, dzieciątka.

Niebieskiem światłem oświeceni,
Pokornie przed nim uniżeni,
Bogiem go być prawdziwym,
Sercem a afektem żywym
Wyznają, wyznają.

I które mieli z sobą dary,
Dzieciątku dają za ofiary:
Przyjmij o narodzony!
Nas i dar przyniesiony,
Z ochotą, z ochotą.

A potem Maryi cześć dają,
Za matkę Boską ją przyznają,
I z ojcem domniemanym,
Józefem mianowanym,
Serdecznie, serdecznie.


PIEŚŃ XVI.\relative c' {
\clef tenor
\key a \minor
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown 
\repeat volta 1 {
a8 c8 b4 c4 d4 | c8 b8 c8 b8 b4 a4 }
\break
\set Score.doubleRepeatType = #":|.:"
\repeat volta 1 {
\time 3/4
c8 d8 e4 e4 | e8 d8 e4 e4 | \break
d8 c8 b4 e4 | d8 c8 b4 a4 }
}
\addlyrics { \small {
Wi -- tam cię wi -- tam Je -- zu me ko -- cha -- nie,
Dla zba -- wie -- nia | nie -- wdzię -- czne -- go | Czło -- wie -- ka i
słu -- gi swe -- go.
}}
\addlyrics { \small {
Któ -- ry się dzi -- siaj ro -- dzisz w_nę -- dznym sta -- nie,
}}