Strona:A. Lange - Zbrodnia.djvu/97

Ta strona została uwierzytelniona.SPIS RZECZY.

Str.
 47
 73WARUNKI PRENUMERATY:
W Warszawie: — tomów 40 — Rb. 6, tomów 10 Rb. 1.50.
W Królestwie, na Litwie i w Rosji: — tom. 40. — Rb. 8., tom. 10 — Rb. 2
We Lwowie: — tomów 40 — Koron 20, tomów 10 — Koron 5.
W Galicji i W. Ks. Poznańskiem: — tom. 40 — Kor. 24, tom. 10 — Kor. 6.
Zagranicą: — tomów 40 — Rb. 10, tomów 10 — Rb. 2.50.
Dopłata za oprawę: — od tomów 40 — rb. 6, lub Koron 16, — od tomów
10 — Rb. 1.50 lub Koron 4.

ADMINISTRACJA GŁÓWNA:
Warszawa, ul. Moniuszki № 8.
Administracja na Galicję i W. Ks. Poznańskie:
Lwów, Plac Marjacki l. 4.


Wydawca i Redaktor: Antoni Lange.
Odpowiedzialny za redakcję we Lwowie:
Edmund Kolbuszowski.