Strona:Anioł Stróż Chrześcianina Katolika.djvu/194

Ta strona została przepisana.
ANTYFONA

Chwalcie Imię Jego, bo jest wdzięczny Pan, na wieki miłosierdzie Jego i od rodzaju do rodzaju prawda Jego.
V. Niech ufają w Tobie, którzy znają Imię Twoje.
R. Albowiem nie opuszczasz szukających Ciebie, Panie.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.

MODLITWA.

Świętego Imienia Twego, Panie Jezu Chryste, bojaźń i miłość niech mamy wiekuistą, ponieważ Twojém rozporządzeniem nie opuszczasz tych, których w nieodmiennem umiłowaniu Twojém postanawiasz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wierzę w Boga itd.