Strona:Archiwum Wróblewieckie - Zeszyt III (plik mały - 1 str. na 1str. pdf-u).pdf/158

Ta strona została przepisana.
IV.
Historja
wyprawy Jana III. pod Wiedeń.
Wypis z rękopisu Bibilioteki Drezdeńskiej, zawierający piąty rozdział: O wyprawie Jana III, króla polskiego, na obronę Wiednia w roku 1683, przez inżyniera saskiego znajdującego się wówczas w tem mieście.