Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/259

Ta strona została przepisana.

moie, y nie iestem godzien poyźrzeć y patrzyć na wysokość nieba, prze wielkość nieprawośći moich. Skurczyłem się pod wielą łańcuchów żelaznych, iż nie mogę podnieść głowy moiéy, ani mam wytchnienia: Abowiem wzbudźiłem gniew twóy, y złość uczyniłem przed tobą: nie czyniłem woli twoiéy, y nie strzegłem przykazania twego: stanowiłem obrzydłośći, y rozmnażałem obrażenia. A teraz upadam na kolana serca mego, prosząc u ćiebie dobrotliwości. Zgrzészyłem Panie, zgrzészyłem, y uznawam nieprawośći moie. A przetóż żądam prosząc ćię, odpuść mi Panie, odpuść mi, a nie zatracay mię społu z nieprawośćiami moimi, ani rozgniewany na wieki zachoway mi złośći, ani mię potępiay do niższych mieysc źiemie: Abowiemeś ty iest Bóg, Bóg mówię pokutujących: a okażesz nademną wszytkę dobrotliwość twoię: bo mię niegodnego zbawisz według wielkiego miłośierdźia twego, a będę cię chwalił zawsze po wszytkie dni żywota mego. Abowiem ćiebie chwali wszytka moc niebieska, a tobie iest chwała na wieki wieków. Amen.ROZDZIAŁ I.

Wspaniale Phase od Josiasza króla ofiarowano: po nim w królestwie Judzkim naśladowali Jechoniasz, Joacym, Joachin, y Sedeciasz, których y ludu ich poimanie, a spustoszenie miasta opisane bywa.

1.Y Sprawił Josiasz Paschę w Jeruzalem Panu, y ofiarował Phase czternastego dnia kśiężyca, miesiąca pierwszego.

2.Postanowiwszy kapłany według porządku dni, obleczone w szaty w kośćiele Pańskim.

3.Y mówił Lewitom poświęconym sługom w Izraelu, aby się poświęćili Pana, ku postawieniu skrzynie świętéy Pańskiéy w domu który król Salomon syn Dawidów zbudował.

4.Nie będziecie iéy nosić na ramionach. A teraz służcie Panu waszemu, a mieyćie staranie o lud iego Izraelski po częśći, według oyczyzn y pokoleni waszych.

5.Według opisania Dawida króla Izraelskiego, y według wielmożnośći Salomona syna iego, wszyscy w kośćiele, y podług waszéy oyczystéy cząstki kśięztwa, tych którzy stoią przed braćią swą synmi Izraelskimi.

6.Ofiaruyćie Paschę, a gotuyćie ofiary braćiéy waszéy, a czyńcie według roskazania Pańskiego, które dane iest Moyżeszowi.

7.Y darował Josiasz ludowi