Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/263

Ta strona została przepisana.

którzy mieszkali w Judzkiéy źiemi y w Jeruzalem, Balsam, Mitrydatus, y Sabellius, y Rathimus, Balthemus, Samelius pisarz, y inni mieszkający w Samariiéy, y na innych mieyscach, list poniż położony królowi Artaxerxowi.

17.PANIE, słudzy twoi Rathimus od przypadków, y Sabellius pisarz, y inni dworu twego sędziowie w Celesyriiéy y w Pheniciiéy.

18.A teraz niech będzie wiadomo Panu królowi, iż Żydowie którzy od was przyjechali do nas, przyszedszy do Jeruzalem miasta odpornego y złośćiwego, buduią ogniska iego, y stanowią mury, y kośćiół naprawuią.

19.Lecz ieśli to miasto y mury będą dokonane, nietylko nie będą chćieć dawać poboru, ale się téż królóm sprzećiwią.

20.A iż się to dźieie około kośćioła, zdało się nam dobrze nie zaniedbawać tego:

21.Ale oznajmić Panu królowi, aby, ieślić się królu będzie zdało, poszukano w kśięgach oyców twoich.

22.A najdziesz w historiach o tym napisano, y poznasz że to miasto było odporne, y króle y miasta burzące:

23.Y Żydowie odporni wsczynaiący w nim walki od wieku: dla któréy przyczyny to miasto iest spustoszone.

24.A przetóż teraz oznaymuiemyć, Panie królu, że ieśli to miasto będźie zbudowane: a mury iego wystawione, nie będźiesz miał przystępu do Celesiriiéy, y do Pheniciiéy.

25.Tedy pisał król Rathymowi który pisał przypadki, y Balthemowi, y Sabelliowi pisarzowi, y innym przełożonym y mieszkaiącym w Syriiéy y w Pheniciiéy, to co poniż idzie.

26.Czytałem list któryśćie mi posłali. Przetóż roskazałem szukać, y naleźiono że tam to miasto iest od wieku królom sprzećiwne.

27.Y ludzie odporni, y walki wsczynaiący w nim: y królowie barzo mocni panowali w Jeruzalem, y dań wyćiągali z Celesiriiéy, y z Pheniciiéy.

28.A takem teraz roskazał, zakazać tam tym ludźióm budować miasta: y zakazać, aby nad to nic więcéy nie czynili.

29.Ale niech dalćy nie postępują złośći, od tąd iako są, tak iżeby królóm trudność urosła.

30.Tedy przeczytawszy to co od króla Artaxerxa było napisano, Rathymus, y Sabellius pisarz, y którzy z nimi stanowieni byli, zaprzągszy przyjechali prędko do Jeruzalem z jezdnymi, y z gromadą, y z orszakiem:

31.Y poczęli buduiącym zakazować: y nie budowano kośćioła w Jeruzalem, aż do wtórego roku królestwa Dariusza króla Perskiego.ROZDZIAŁ III.

Gdy król Dariusz zasnął, powstała między komornikami iego gadka: co iest mocnieyszeyo, ieśli wino, czy król, niewiasta, czy prawda, a naprzód o winie.

1.KRól Dariusz sprawił ucztę wielką na wszytkie domowniki swe, y na wszytkie przełożone Mediiéy y Persyiéy,

2.Y na wszytkie pany, starosty, y radę, y urzędniki, ód Indiiéy aż do Ethyopiiéy, nad stem dwiemadźiesty y śiedmią krain.

3.Y gdy się naiedli, y napili,