Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/305

Ta strona została przepisana.

9.A głowy niech ku ostatkowi zachowane będą.

10.Y obaczyłem a oto głos nie wychodził z głów iego, ale z pośrzodku ćiała iego,

11.Y policzyłem przeciwne pióra iego, a oto ich było ośm.

12.Y widźiałem a oto po prawéy stronie powstało iedno pióro, y królowało nad wszytką źiemią.

13.Y stało się gdy królowało, przyszedł mu koniec, y nie było znać miejsca iego: Y nastało drugie, y królowało, to było przez długi czas.

14.Y stało się gdy królowało, a przyszedł koniec iego, że go nie znać było iako pierwszego.

15.A oto głos przypusczony do niego mówiąc:

16.Słuchay ty któreś przez tak długi czas trzymało źiemię. To oznaymuię tobie pierwéy niż poczniesz nie bydź widźiane.

17.Żaden po tobie nie będźie trzymał czasu twego, ale ani połowice iego.

18.Y wzbiło się trzećie, y otrzymało państwo iako y pierwsze, y samo téż nie było widać.

19. Y tak się przydawało wszytkim inszym każdemu z osobna państwo miéć, a potym nigdzie się nie ukazować.

20.Y widźiałem a oto za czasem y drugie pióra podnośiły się po prawéy stronie, aby y one trzymały panowanie, a z nich było które trzymały, wszakże prędko nie widać ich było.

21.Bo y niektóre z nich podnośiły się ale nie panowały.

22.Y obaczyłem potym a oto nie widać było dwanaście piór, y dwu piórek:

23.A nic nie zostało na ćiele orłowym, iedno dwie głowie odpoczywaiące, a sześć piórek.

24.Y uyźrzałem, a oto z sześći piórek oddzieliły się dwie, y zostały pod głową która była na prawéy stronie: bo cztery ich zostało na swym mieyscu:

25.Y widźiałem a oto podskrzydlne piórka chciały się podnieść, y otrzymać panowanie.

26.Y obaczyłem a oto się iedno podniosło, ale go wnet widać nie było,

27.Y drugie prędzéy ustały niż piérwsze.

28.Y widźiałem, a oto dwie, które były pozostały, myśliły z sobą aby y one królowały.

29.O czym gdy myśliły, oto iedna głowa z odpoczywających, która była wpośrzodku, ocuciła się, bo ta była większa niż dwie głowie.

30.Y widźiałem, że się spoiły dwie głowie z nią.

31.A oto głowa obróciła się z drugiemi które z nią były, Y ziadła dwie podskrzydlne pióra, które myśliły królować.

32.A ta głowa przestraszyła wszytkę źiemię, y panowała na niéy nad tymi którzy na źiemi mieszkała z wielką pracą, dzierżąc państwo wszego świata dłużéy niż inne skrzydła które były.

33.Y widźiałem potym, a oto śrzedniéy głowy z prędka widać nie było, a to iako skrzydeł.

34.A dwie głowie pozostały, które téż takież królowały nad źiemią, y nad tymi którzy mieszkaią na niéy.

35.Y uyźrzałem, a oto głowa po prawéy stronie, pożarła onę co była z lewéy strony.

36.A słyszałem głos mówiący do mnie: Poyźrzy przed się, a obacz co widźisz.

37.Y widźiałem, a oto iako lew prędko bieżący z lasa rycząc-