Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/8

Ta strona została przepisana.


BIBLIA

TO IEST

KSIĘGI STAREGO I NOWEGO

TESTAMENTU,

WEDŁUG ŁACIŃSKIEGO PRZEKŁADU STAREGO,
W KOŚCIELE POWSZECHNYM PRZYIĘTEGO,
NA POLSKI IĘZYK ZNOWU Z PILNOŚCIĄ PRZEŁOŻONE,
Z WYKŁADEM KATHOLICKIM TRUDNIEYSZYCH
MIEYSC, DO OBRONY WIARY ŚWIĘTÉY
POWSZECHNÉY PRZEĆIW KACÉRZTWÓM TYCH CZASÓW
NALEŻĄCYCH, PRZEDTYM
PRZEZ
D. JAKUBA WUYKA Z WĄGROWCA
THEOLOGA SOCIETATIS JESU.
Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIÉY,
a nakładem Ieo M. Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc.
wydane w Krakowie 1599.
TERAZ
CUM LICENTIA ORDINARII
przedrukowane.


We Lwowie.
NAKŁADEM BARTŁOMIEJA JABŁOŃSKIEGO I SYNA,
1840.