Strona:Budownictwo wiejskie (Iwanicki).djvu/34

Ta strona została przepisana.

Szwy murów tynkowanych powinny być me pełne, aby zaprawa tynkowa mocniej murów się trzymała. W murach zaś nie przeznaczonych pod tynk szwy powinny by zapraw zapełniane, aby deszcz i śnieg na nich się nie zatrzymywał. Po ukończeniu zaś murowania nadaje się szwom stosowny wygląd. Często nawet zostawia się szwy puste jak dla tynków, a dopiero po ukończeniu całej budowy zapełnia się te szwy zaprawą cementową z nadaniem kształtu odpowiedniem żelazkiem. (Rys. 45).
W murach powinny być zawczasu zostawione otwory na drzwi, okna, wentylatory i kominy. Otwory te, stosownych rozmiaró6w, należy odrazu, po dokładnem wymierzeniu i oznaczeniu, wykonać ze szczególną troskliwością do pionu i poziomu, a zawsze według oznaczonego rozmiaru. Stosowany tak często u nas system, wstawiania futryn jednocześnie z murowaniem ścian, bezwarunkowo jest nieracyonalny i szkodliwy z wielu względów.
Każda futryna, chociażby osmólona i zabezpieczona tekturą smołowcową, stojąc czas dłuższy, wypacza się i wykrzywia. Taka futryna narażona jest na zmiany atmosferyczne, zwilżanie wodą, potrzebną do murowania, potrącanie i, jak to u nas bardzo często bywa, — służy jako pomocnica do rusztowań. Najgorszy jednak wpływ na taką futrynę wywiera cały ciężar świeżego łęku