Strona:Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII-XIX w.).pdf/5

Ta strona została przepisana.
Redaktor

Małgorzata KAPLA

Redaktor techniczny
Włodzimierz DĄBROWSKI

Korekta
Joanna WIŚNIEWSKA

Projekt okładki

Zbigniew RAPLEWICZ
© Copyright by WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK
Toruń-Warszawa 1997
Tytuł dotowany przez MEN
WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK

87-100 Toruń, ul. Przy Kaszowniku 37, tel. (0-56) 322-38, 648-38-60 w. 40, 0-601 209810

DRUKARNIA MARSZAŁEK

87-100 Toruń,ul. Rydygiera 12a, tel (0-56) 648-38-60 w. 40