Strona:Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare T. 12.djvu/90

Ta strona została przepisana.
—   80   —

By miecz mój pod francuskiej księżny złożyć nogi“.
Byle wasza królewska mość powiedziała: dziękuję,
Pompejuszu: skończyłem.
Księżnicz.  Bardzo dziękuję, bardzo, wielki Pompejuszu.

Łepak.  Niema za co, choć myślę, żem uczciwie się sprawił, omyliłem się tylko trochę na „wielki“.
Biron.  Stawiam mój kapelusz przeciw trojakowi, że Pompejusz pokaże się najlepszym bohaterem.

(Wchodzi Nataniel, zbrojny, jako Alexander).

Nataniel.  „Gdym żył na świecie, świat mi ten ulegał cały,
Przed mym orężem ziemi cztery rogi drżały,
Ma tarcza mówi jasno, żem jest Alexander“.
Boyet.  Lecz nos twój przeczy temu, co tarcza powiada
Biron.  Nos, który to wywietrzył, dobry wiatr posiada.
Księżnicz.  Zdobywca traci gtowę; dalej, Alexandrze!
Nataniel.  „Gdym żył na świecie, świat mi ten ulegał cały“ —
Boyet.  A ten, co przeczy temu, człowiek to zuchwały.
Biron.  O, wielki Pompejuszu!
Łepak.  Jaka pańska wola?
Biron.  Wyprowadź Alexandra, ziemi całej króla.

Łepak  (do Natan.). O, panie, zadałeś porażkę zdobywcy Alisandrowi! Za karę zedrę z ciebie płaszcz malowany, atwojego lwa, co z toporem w łapie siedzi na stolcu, dadzą Ajaxowi, a to będzie dziewiąty bohater. Zdobywca, a zapomniał w gębie języka! Wstydź się, Alisandrze, i zmykaj! (Wychodzi Nataniel). Z pańskiem przeproszeniem, jest to trochę głupkowate, miękoduszne człeczysko, wielki uczci wiec, to prawda, ale łatwo z nóg zbity. Niema lepszego, jak on, sąsiada, i nikt mu w kręglach nie zrówna, ale co do Alisandra, widzicie sami, niestety! jak stoją rzeczy, — nie dorósł jeszcze swojej roli. Zobaczycie teraz innych bohaterów, którzy wam swoje myśli na inny ton wyśpiewają.

(Wchodzą: Holofernes, jako Judasz Machabeusz i Ćma, jako Herkules).

Holofern.  „Ten karzełek wielkiego przedstawia Alcyda,
Który zabił Cerbera, trzygłowego canem.