Strona:Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare T. 8.djvu/5

Ta strona została uwierzytelniona.
DZIEŁA DRAMATYCZNE
WILLIAMA SHAKESPEARE
(SZEKSPIRA)
W DWUNASTU TOMACH
PRZEKŁAD
L. ULRICHA
Z OBJAŚNIENIAMI J. I. KRASZEWSKIEGO


TOM VIII
CYMBELIN — TYMON ATEŃCZYK
TYTUS ANDRONIKUSWYDANIE NOWE
Z RYCINAMI TYTUŁOWEMIKRAKÓW
NAKŁAD G. GEBETHNERA I SPÓŁKI
WARSZAWA — GEBETHNER I WOLFF
1895