Strona:Dzieło wielkiego miłosierdzia.djvu/41

Ta strona została przepisana.

to jest Jedno — Trójca Przenajświętsza." Wpatrując się umysłem powtarzałam: „O Sancta Trinitas." I poznałam, że „Wielkość — Bóg Ojciec przed wieki w poznaniu Siebie rodzi Syna Światłość, Syn i Ojciec miłując się wydają Ducha Świętego — Miłość, a wszystko to Jeden Bóg.“ Wtedy zrozumiałam, że Bóg nie mógłby i nie może inaczej istnieć, tylko we Trzech Osobach i nie byłby doskonale szczęśliwym, gdyby nie był w Trzech Osobach. Potem Pan Jezus rzekł: „Jam jest Światłość świa­ta i nikt nie zna Ojca tylko przeze Mnie... poznałaś, że jest Bóg i że jest Jeden we Trzech Osobach, poznałaś, że Bóg jest Wielkością, Światłością i Miłością." Następnie w dalszym ciągu miałam takie wyjaśnienie. „Wczorajsze widzenie Trójcy Przen. odnosi się do Teologii Mistycznej, a dziś do Teologii dogmatycznej. Nauka Kościoła św. dzieli się na Teologię moralną, dogmatyczną i mistyczną; Teologia moralna uczy o prawie moralnem człowieka, dogmatyczna o Bogu i prawdach wiary świętej, mistyczna o stosunku duszy do Boga, czyli o zjednoczeniu duszy z Bogiem. Teologia mistyczna trzyma środkowe miejsce między Teologią moralną, a dogmatyczną i jest zarazem jednej i drugiej uzupełnieniem. Droga oczyszczająca odpowiada T. moralnej, droga oświecająca Teologii dogmatycznej, a droga jednocząca Teologii mistycznej." Miałam też wyjaśnione, że są trzy sposoby widzenia Pana Boga: „Jak we śnie, jak we mgle i twa­rzą w Twarz." I trzy rodzaje objawień: „Objawienia zmysłowe, ten stopień jest najniższy i często może być złudzeniem; objawienia w wyobraźni, te są wyższe, bo więcej duchowe, ale o tyle prawdzi­we o ile odbierający takowe ma zupełne zrozumienie znaczenia objawień; i objawienia umysłowe czyli pojęciowe, te są najwyższe, bo czysto duchowe i nigdy nie podpadają złudzeniom." W czasie