Strona:Dzieło wielkiego miłosierdzia.djvu/61

Ta strona została przepisana.

Jezusa Chrystusa, tak Kapłani Maryawici przepowiadać będą w Imię Jezusa Ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie, wzywając Pomocy Maryi. Będąc też powołani do zreformowania ducha kapłańskiego, pysze, chciwości i nieczystości, tym trzem występkom, które oddaliły Kapłanów od Boga, przeciwstawią posłuszeństwo swoje, ubóstwo i czystość, — i tą bronią będą zwalczać grzechy hierarchii Kościelnej.

Do str. 28.

..Inną razą, w czasie mówienia godzin kanonicznych przemówił Pan: „Kapłani nieczyści“, i takim bólem zalał moją duszę, że wydałam okrzyk.

Mówi tu Pan Jezus o Kapłanach Kościoła Rzymsko-Katolickiego, że nieczystość jest ich głównym grzechem, najbardziej między nimi rozpowszechnionym, i że Kapłani ci życiem nieczystem przyczynili się do odstępstwa Kościoła od Boga i popchnęli go do moralnego upadku. Upadku Kościoła nie są winni jawni lub ukryci jego wrogowie, lecz samo duchowieństwo Rzymsko-Katolickie, które wskutek swego życia nieczystego przyprowadziło całe narody i społeczeństwa niemal do pogańskich obyczajów. Przeciwników zaś Kościoła i klęsk Bóg używał jedynie jako bicza i środka, aby pobudzić duchownych do upamiętania się.

..po chwili powiedział (Pan): „ W Miłosierdziu Mojem przebaczę Im, a w dobroci Mojej powstrzymam Ich, ale ty masz być ofiarą błagalną.“

Pan Jezus nietylko przebaczy tym Kapłanom, którzy się nawrócą i przyjmą Jego Miłosierdzie