Strona:Dzieło wielkiego miłosierdzia.djvu/62

Ta strona została przepisana.

lecz nadto w dobroci Swojej da im szczególną łaskę i moc powstrzymania się od grzechu. Przez Ofiarę Mateczki ustanie grzech nieczysty między Kapłanami. Dla innych zaś ludzi warunkiem przebaczenia i powstrzymania ma być nasza adoracya ubłagania (tamże str. 28).

..Odpowiedział Pan: „Jeśli odrzucą Miłosierdzie, dosięgnie Ich Sprawiedliwość.“

„Choćby ich miał spotkać los Synagogi i narodu Żydowskiego.“ Celem Maryawityzmu jest przyprowadzenie Kościoła do takiego stanu, w jakim zostawili go Apostołowie.
Do str. 30.

..Podczas Podniesienia kazał mi Pan Jezus Przenajświętszą Hostyę ofiarować Ojcu Niebieskiemu, jako Ofiarę błagalną za grzechy całego świata. Ofiarowałam tak, a Pan mi powiedział: „Ile razy w taki sposób ofiarujesz Mnie Ojcu Niebieskiemu, zawsze powstrzymasz Sprawiedliwość i odwrócisz gniew Jego.“

Podczas Podniesienia Krwi Przenajdr. rozkazał, „aby błagała o odnowienie Kościoła i odnowienie oblicza ziemi.“ Dając ten rozkaz Pan Jezus zażądał, aby odtąd we Mszy Świętej podczas Podniesienia Hostyi Przenajświętszej i Przenajdroższej Krwi ofiarowywała Go Ojcu Niebieskiemu wyłącznie w tych dwóch intencyach.
Do str. 47.

..Potem wyjaśnił mi Pan potrójne