Strona:Dzieło wielkiego miłosierdzia.djvu/64

Ta strona została przepisana.

pierwszych a obecnych chrześcijan, Pan Jezus przywiódł Jej na pamięć słowa z Apokalipsy: „A gdy otworzył piątą pieczęć; widziałem pod Ołtarzem dusze pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które miały. I wołały głosem wielkim mówiąc: Dokądże Panie Święty i Prawdziwy, nie sądzisz i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi (6, 9, 10). Wtedy też zrozumiała Mateczka, że „hierarchia Kościoła Rzymsko-Katolickiego szczyci się Męczennikami pierwszych wieków, ale nie myśli naśladować ich życia. Buduje na ich kościach Ołtarze, które się stały źródłem dochodu i miejscem nie czci Boga, ale świętokradztw.“ „Ci pierwsi świadkowie, dusze pobite dla Słowa Bożego, wołają głosem wielkim o sprawiedliwą karę dla sług Ołtarza, ponieważ ci, ufni w obietnice dane Apostołom i Piotrowi, bluźnierczo zasłaniają niemi swój upadek moralny, powołując się na krew Męczenników, i szczycą się nimi, a sami bezpiecznie dążą do godności, gromadzą bogactwa i używają rozkoszy.“ — Wkońcu Pan Jezus dał poznać Mateczce, że wysłucha prośby pobitych pod Ołtarzem i spełni Jej pragnienia, które miała w katakumbach, że upomni się o prawa Swoje, zburzy wszystko, co sprowadziło upadek Kościoła i wskrzesi gorliwość pierwszych Chrześcijan.
Pragnienia, jakie Mateczka miała, będąc w Katakumbach Rzymskich, były te: 1) żeby Pan Jezus upomniał się o pogwałcone zasady nauki Swojej, 2) żeby zburzył wielkość, przepych i bogactwo hierarchii Kościelnej, 3) żeby przywrócił hierarchii pokorę, ubóstwo, zamiłowanie cierpienia i prostotę Ewangeliczną, które są niezbędnymi warunkami założenia Królestwa Bożego na ziemi.
Potem Pan Jezus rzekł: „Wzbudzę lud przeciwko Kapłanom i wypędzę ich, jak niegdyś wypędziłem przekupniów ze Świątyni Jerozolimskiej, bo mi słu-