Strona:Dzieło wielkiego miłosierdzia.djvu/65

Ta strona została przepisana.

żą za pieniądze i zaszczyty.“
W roku 1903 Mateczka miała wyjaśnienie 13-go Rozdziału Apokalipsy: „I widziałem bestyę wychodzącą z morza, mającą siedem głów i rogów dziesięć, a na rogach jej dziesięć koron, a na głowach jej imiona bluźnierstwa... i t. d. I widziałem drugą bestyę, występującą z ziemi, a miała dwa rogi, podobne Barankowym, i mówiła jako smok.“ i t. d.
„Pierwsza bestya to massy ludzi z różnych narodów, którzy odstąpili od Boga, i w szczególny sposób nienawidzą i znieważają Go Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie.“
„Druga bestya — to złe duchowieństwo. Rogi podobne Barankowym, to władza ich w Kościele Chrystusowym. Ci którzy ją piastują, wewnątrz pełni są plugastwa, to jest grzechu. Ci gardzą czcią Przenajświętszego Sakramentu, i władzy swej używają do prześladowania tych, którzy tę cześć szerzą. Z początku czynić to będą pod pozorem roztropnej gorliwości, a potem połączą się z pierwszą bestyą, czyli z wrogami Boga, i jawnie wystąpią przeciwko Bogu Utajonemu w Przenajświętszym Sakramencie. Wtedy nastąpi rozdział złych od dobrych. Źli przygotują drogę do ostatecznej walki z przyjaciółmi Chrystusa, a dobrzy do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na sąd.
Pierwsi zostaną utwierdzeni w złem i będą nienawidzieć dobrych, a drudzy zostaną utwierdzeni w dobrem i nienawidzieć będą złych, to znaczy: ich uczynków i nienawiści względem Boga. I na Sądzie Ostatecznym już nie będzie potrzeba rozłączać jednych od drugich, bo sami się oddzielą.“
Do str. 50.

W roku 1904 28-go Lipca, w czasie odmawiania Nieszporów ukazał mi się Pan Jezus, a potem SS. Piotr