Otwórz menu główne

Strona:Dziennik rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 nr 52.djvu/4

Ta strona została uwierzytelniona.


181.
Rozporządzenie
o utworzeniu Rady Stanu i Sejmu w Królestwie Polskim.
Artykuł  1.

W mieście stołecznym Warszawie utworzone będą: „Rada Stanu w Królestwie Polskim“ i „Sejm“.

Artykuł  2.

Przedstawicielstwo tych części Królestwa Polskiego w Sejmie i w Radzie stanu, które się znajdują pod zarządem okupacji austro-węgierskiej, będzie ustalone na mocy umowy z rządem austro-węgierskim.
Przedstawicielstwo Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego będzie miało miejsce w sposób następujący:

Artykuł  3.

Posłów do Sejmu wybierają sejmiki powiatowe, a w powiatach miejskich Warszawskim i Łódzkim korporacje miejskie; na poszczególne powiatowe związki komunalne przypada:

1.   na Warszawski powiat miejski 10   posłów
2.   na Warszawski powiat ziemski 3  
3.   na Łódzki powiat miejski 5  
4.   na Łódzki powiat ziemski 4  
5.   na powiat Będziński 3  
6.   Częstochowski 2  
7.   Wieluński 1   poseł
8.   Sieradzki 2   posłów
9.   Kaliski i Turecki 3  
10.   Koniński i Słupecki 2  
11.   Kolski 1   poseł
12.   Łęczycki 1  
13.   Włocławski i Nieszawski 3  
14.   Kutnowski i Gostyński 2  
15.   Lipnowski i Rypiński 2  
16.   Płocki, Płoński i Sierpecki 3  
17.   Mławski, Ciechanowski i Przasnyski 3  
18.   Pułtuski i Makowski 2  
19.   Łowicki i Sochaczewski 2  
20.   Skierniewicki 1   poseł
21.   Rawski 1  
22.   Błoński 1  
23.   Grójecki 1  
24.   Miński-Mazowiecki 1  
25.   Garwoliński 1  
26.   Łukowski 1  
27.   Siedlecki 1  
28.   Sokołowski i Węgrowski 2   posłów
29.   Łomżyński, Kolneński i Mazowiecki 3  
30.   Ostrowski 1   poseł
31.   Ostrołęcki 1  
32.   Szczuczyński 1  

razem 70 posłów. 

Gdy jeden z powiatowych związków komunalnych winien wybrać 3-ch lub więcej posłów, wybory odbędą się według zasad wyborów proporcjonalnych.

Artykuł  4.

Wybierane na posłów do Sejmu mogą być tylko osoby, należące na mocy miejsca zamieskania lub własności nieruchomej do związku komunalnego, którego są przedstawicielami.