Strona:Józef Weyssenhoff - Soból i panna.djvu/249

Ta strona została uwierzytelniona.
OBJAŚNIENIA I MOTYWY ILUSTRACYI.

Okładka: Dwór Weyssenhoffów w Jużyntach, widziany przez jezioro Roszę.
Str. 001. 
Inicyał: Okno polichromowane nad drzwiami wchodowemi w chacie włościanina Wajry (wieś Dwireże, gub. Kowieńska, pow. Jezioroski).
Str. 020. 
Inicyał: Deseczka przybita do wystającej części belki na rogu chaty we wsi Dwireże.
Str. 025. 
Wędlarnia w folwarku Zadworze p. Piotra Rosena (gub. Kowieńska, pow. Jezioroski).
Str. 034. 
Inicyał: Szczytowe okno polichromowane w chacie włościańskiej we wsi Czywile (gub. Kowieńska, pow. Jezioroski).
Str. 052. 
Inicyał: Krzyż stojący w polu we wsi Piekańcach (gub. Kowieńska, pow. Wiłkomierski), na nim żelazny krzyż wzięty z innego przydrożnego, stojącego w pobliżu.
Str. 060. 
Inicyał: Krzyż na cmentarzu w Karolinowie (gub. Wileńska, pow. Święciański).
Str. 061. 
Chata Jonasa Dulkisa we wsi Ilczukach (gub. Kowieńska, pow. Wiłkomierski).
Str. 072. 
Inicyał: Krzyż żelazny z kapliczkowego przydrożnego krzyża, postawionego w r. 1788, odnawianego w r. 1822 i 1858, o czem świadczą wycięte na nim napisy, bardzo zniszczony. We wsi Siemieniszkach (gub. Kowieńska, pow. Wiłkomierski).
Str. 089. 
Inicyał: »Świren« czyli śpichrz włościanina Szymona Rejkałasa we wsi Koniuchach (gub. Kowieńska, pow. Wiłkomierski). Okucie do zamku wzięte z rysunku ozdoby na ulu.
Str. 102. 
Inicyał: Okno szczytowe we wsi Dwireże (gub. Kowieńska, pow. Jezioroski).
Str. 117. 
Inicyał: Krzyż kapliczkowy w parcelowanej obecnie wsi Siemieniszki (gub. Kowieńska, pow. Wiłkomierski), postawiony w r. 1859, o czem świadczy wycięta na słupie data. Krzyż żelazny wzięty z innego, cmentarnego, po drugiej stronie rzeki Świętej, w tejże gubernii i powiecie.
Str. 126. 
Inicyał: Krzyż cmentarny we wsi Narwejsze (gub. Kowieńska, pow. Wiłkomierski); górna część (latareńka, słupek i krzyż żelazny) wzięta z krzyża przydrożnego we wsi Szubiszki, w tymże powiecie.
Str. 146. 
Inicyał: Okno szczytowe polichromowane w chacie Szymona Rejkałasa we wsi Koniuchach (gub. Kowieńska, pow. Wiłkomierski).