Strona:Janusz Korczak - Koszałki Opałki.djvu/229

Ta strona została uwierzytelniona.


finansową, lub dyplomatyczną — potrzykroć, czterykroć nieszczęsny!..
Teraz już lepiej rozumiesz myśl moją, czytelniku: szczęśliwym i pożytecznym ten tylko być może, kto jest czemś, a nie — zrobionym został przez okoliczności.
Szczepanik jest technikiem, Biegas jest rzeźbiarzem, Bonaparte był oficerem, Virchow (saksończyk, a nie prusak) był lekarzem.
Rozumiecie teraz już zupełnie, dlaczego razi mnie, gdy ktoś twierdzi, że jest tem lub owem, gdy pod biletem wizytowym, na szyldziku lub nekrologu znajduję napis: jest lub był tem i tem, przyjmuje lub przyjmował od tej godziny i bierze lub brał tyle i tyle, za to i owo.
Ja na pytanie:
— Czem się szanowny pan zajmuje?
Odpowiadam zawsze:
— Okoliczności życiowe uwikłały mnie w matnię feljetonową.
A nigdy nie mówię:
— Jestem humorystą...
Zwracam się teraz do rodziców:
Rodzice!
Jeżeli macie małe dzieci, starajcie się dowiedzieć, czem chcą być, starajcie się rozwinąć w nich jakieś dążenie.
Rodzice!