Strona:Koran (Buczacki) T. 2.djvu/578

Ta strona została skorygowana.ROZDZIAŁ CIII.
wydany w Mekce — zawiera 3 wiersze.
PO OBIEDZIE.

W imie Boga litościwego i miłosiernego.

1. Przysięgam na świętość modlitwy poobiedniéj[1].
2. Iż człowiek sam bieży do swéj zaguby.
3. Prócz tych którzy uwierzyli w Boga Jedynego, dobrze się sprawowali i napominali jeden drugiego, w sprawiedliwości.
ROZDZIAŁ CIV.
wydany w Mekce — zawiera 9 wierszy.
POTWARCA.

W imie Boga litościwego i miłosiernego.

1. Biada potwarcom złorzeczącym[2].

2. I tym którzy gromadzą bogactwa i zbierają na przyszłość.

  1. To jest jednę z tych por, która jest przeznaczona do odmawiania popołudniowego nabożeństwa zwanego Ekindie.
  2. W tém miejscu jest mowa o znanych ze złośliwości i plotkarstwa: Al'Aknasie­‑Ebn­‑Szorejku, i Al'Walidzie­‑Ebn­‑al­‑Mokeirze, którzy czernili Proroka i jego zwolenników.