Strona:Korczak Janusz - Jak kochać dzieci. Dom sierot.pdf/39

Ta strona została uwierzytelniona.

§ 96. — Sąd przebacza A., bo A. nie chce powiedzieć tego, co mogłoby mu służyć za usprawiedliwienie.
§ 97. — ...
§ 98. — ...
§ 99. — ...
§ 100. — Sąd nie przebaczając, stwierdza, że A. uczynił to, o co jest oskarżony.
§ 200. — Sąd uznaje, że A. postąpił niesłusznie.
§ 300. — Sąd uznaje, że A. źle postąpił.
§ 400. — Sąd uznaje, że A. bardzo źle postąpił.
§ 500. — Sąd uznaje, że A. bardzo źle postąpił. — Wyrok ma być ogłoszony w gazecie.
§ 600. — Sąd uznaje, że A. bardzo źle postąpił. Wyrok ma być ogłoszony w gazecie i wywieszony na tablicy.
§ 700. — Sąd uznaje, że A. bardzo źle postąpił. Wyrok ma być ogłoszony w gazecie, wywieszony na tablicy i zakomunikowany rodzinie A.
§ 800. — Sąd pozbawia A. praw na przeciąg tygodnia, wzywa rodzinę, by się z nią porozumieć. Wyrok ogłasza się w gazecie.
§ 900. — Sąd szuka dla A. opiekuna. O ile opiekun nie znajdzie się w ciągu dwóch dni, A. będzie wydalony. Wyrok ogłasza się w gazecie.
§ 1000. — Sąd wydala A. z zakładu. Wyrok ogłasza się w gazecie.

Dodatki do wyroku.

a) Sąd dziękuje za prawdziwe zeznanie.
b) Sąd dziwi się, że A. sam nie doniósł o tem.
c) Sąd prosi, by się to więcej nie powtarzało.
d) Sąd występuje do Rady i prosi, aby zapobiegła temu w przyszłości.
e) Sąd prosi Radę, aby pozwoliła wyroku nie wykonywać.
f) Sąd wyraża obawę, że A. może wyrosnąć na szkodliwego człowieka.
g) Sąd wyraża nadzieję, że A. wyrośnie na dzielnego człowieka.