Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/100

Ta strona została skorygowana.
88

sługom Twoim, doskonałéj zgody; oddal wszelkie wojny i niezgody, aby wierni Twoi w zupełnéj wolności wiary Tobie służyć mogli. Daj sługom Twoim ten pokój, którego świat dać nie może, ażeby i serca nasze Twoim przykazaniom były oddane i po usunięciu bojażni nieprzyjaciół, czasy pod Twą obroną były spokojne.
W. Abyś królom i panom chrześciańskim pokój i zgodę dać raczył!
O. Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.


4. Za nawrócenie niewiernych i grzeszników.

Wszechmogący i wieczny Boże! który wszystkich do zbawienia powołałeś, i nie chcesz, aby choć jeden zaginął wiecznie, wejrzyj łaskawie na dusze zwiedzione przez chytrość złego nieprzyjaciela. Użycz Chrześcianom, aby wszelkie rozłączenia i rozdzielenia w wierze ustały, wszystkie błędy odrzucone były, i aby wszyscy do jedności prawdy zwróceni zostali. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Abyś nieprzyjacioły Kościoła Twojego poniżyć i nawrócić raczył!
O. Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.