Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/16

Ta strona została uwierzytelniona.
4

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca twego i matkę twoję.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów przeciw bliźniemu twemu fałszywego świadectwa.
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani domu, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnéj rzeczy, która jego jest.

Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiéj duszy twojéj, i ze wszystkich sił twoich. A bliźniego twego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych.

1. Postanowione od Kościoła dni święte święcić.
2. Mszy świętéj i kazania w dni święte z uczciwością i pobożnością słuchać.
3. Nakazane w pewne dni posty, i od niektórych pokarmów wstrzymanie się zachować.
4. Przynajmniéj raz w rok, około Wielkiéjnocy, spowiadać się i komunikować w własnéj parafii, albo w inszéj za dozwoleniem swego pasterza.