Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/225

Ta strona została przepisana.
213

Twoim. Włożysz krzyż na mnie, z krzyżem pójdę za Tobą! Ubogi, prześladowany, spotwarzony, pójdę za ubogim, prześladowanym, spotwarzonym Panem moim; ubiczowany złością świata, do krzyża Twego garnąć się będę, abym powtarzając w życiu modlitwę Twoją: Panie nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz, mógł w godzinę śmierci z Tobą zawołać: Panie w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Amen.

(Jak wyżéj).
STACYA XIII.
Zdjęcie ciała z krzyża.
Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niechaj będzie wyklęty!.
U ś. Pawła, 1 do Kor. 16.
V. Chwalimy Cię Panie i błogosławimy Cię.
R. Boś przez krzyż Twój św., świat odkupił.

Jezus Chrystus skonał, martwe bez czucia i życia ciało wisi na krzyżu. I świat cały zadrżał na widok téj okropnéj zbrodni, jaką dopełnił w złości swojéj! Niebo całe patrzało na ten krzyż i na Tego, który przeszedł przez bramę śmierci, aby nas wprowadził w bramę żywota! Wszystkie proroctwa się spełniły, dokonane zostało