Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/25

Ta strona została uwierzytelniona.
13

19. Przy śmierci nie to ci pociechę sprawi coś miał, ale jakimeś był.
20. Chrystus cierpiał z miłości ku nam, cierpmy i my w miłości ku niemu.
21. Nie ten bogaty kto ma wiele pieniędzy, ale ten kto ma wiele zasług!
22. Nie ten ubogi co nic niema, ale ten co ma grzechy!
23. Lepiéj być skrzywdzonym, jak skrzywdzić.
24. Nie lękaj się sądów ludzkich, ale lękaj się sądu boskiego!
25. Jak cię ludzie chwalą nie wynoś się, jak cię ganią nie troszcz się, jesteś tém, czém jesteś w oczach boskich!
26. Przy każdéj sprawie nie pytaj się co ludzie na to powiedzą, ale co Bóg na to powie?
27. Życie krótkie — a wieczność długa!
28. Cały świat tyle złego ci nie uczyni, co jeden grzech!
29. Nie zazdrość bogatszym, a nie gardź uboższymi!
30. Kto się upokarza tego Bóg wywyższy, a kto się wywyższa tego Bóg upokorzy.
31. Kochaj bliźniego, jak siebie samego, a kto mówi że Boga kocha, a bliźniego nie kocha — kłamcą jest!