Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/289

Ta strona została przepisana.
PRZEZ KRZYŻ DO NIEBA.

Modlitwy i uwagi zbawienne w każdem strapieniu.
A ja, nie daj Boże abym się chlubić miał jedno w Krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowan, a ja światu.
Z listu ś. Pawła do Gal. r. 17. w. 14.
UWAGA I
O potrzebie dźwigania krzyża swego.

Dwojaki powód, dla którego Bóg na nas Krzyże zsyła. Cierpimy dla zadość uczynienia sprawiedliwości boskiéj, cierpimy dla poświęcenia naszego! - Cierpimy, bośmy zgrzeszyli; cierpimy, abyśmy nie zgrzeszyli! A że każdy z nas oczyszczenia i poświęcenia potrzebuje - bo każdy z nas przewinił, lub przewinić może - więc każdy z nas cierpieć i Krzyż swój dźwigać musi! Cierpimy, bośmy Boga nie kochali; cierpimy, abyśmy Go ko-