Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/314

Ta strona została przepisana.
MODLITWA
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
PANI NASZEJ
na odwrotnéj stronie Jéj obrazu w Rzymie w Bazylice, zwanéj:
Najśw. Maryi Panny Większéj
na spiżu wyryta
Witaj, najdostojniejsza Królowo Pokoju, Najświętsza Bogarodzico! Przez Najświętsze Serce Jezusa, Syna Twego, Książęcia pokoju, spraw, aby ustał gniew Jego, i niech On króluje nad nami w pokoju! Pamiętaj, o najlitościwsza Panno Maryo! że od wieków niesłyszano, aby kto Ciebie o przyczynę prosząc, został opuszczony. - Tą nadzieją ożywiony, przystępuję do Ciebie. Niechciej, Matko Słowa przedwiecznego, gardzić słowami mojemi; lecz usłysz mnie miłościwa i wysłuchaj. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryo!
Papież Pius IX dnia 24 września 1846 r. pozwolił na zawsze wszystkim wiernym, którzy przynajmniej sercem skruszoném i na-