Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/32

Ta strona została uwierzytelniona.
20

śmierć szczęśliwą dla tych, co tegoż dnia to jest w przeciągu 24 godzin skonać mają. Liczba tych, wedle dokładnego i na doświadczeniu uczynionego i opartego obrachunku na dobę ośmdziesiąt tysięcy w przecięciu wynosi.

MODLITWA CODZIENNA
za konających co w przeciągu 24 godzin umrzeć mają.

„O Najsłodszy JEZU! miłośniku dusz! Błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego — i przez boleści Matki Twej Niepokalanéj! obmyj w krwi Twojéj grzeszników całego świata, co teraz w skonaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi! Amen.
Za każde odmówienie nabożne téj modlitwy sercem skruszonem nadał Papież Pius IX sto dni odpustu: a nadto raz na miesiąc odpustu zupełnego użyczył dla tych, którzyby ją przez cały miesiąc po trzy razy na dzień w różnych czasach odmawiali, a po nabożnem przyjęciu ŚŚ. Sakramentów w jakiemkolwiek kościele na intencyą Ojca św. się pomodlili.
Wszystkie te odpusty mogą też być ofiarowane za dusze w czyszcu cierpiące.