Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/389

Ta strona została przepisana.
377
ROZMYŚLANIE VII.
Na dzień 6 Maja, oraz na św. Naw. Matki Boskiéj.
(2. Lipca)
„Albowiem odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.“
(w pieśni Magnificat)

Tajemnice życia Maryi oby się stały kluczem do rozwiązania tajemnic życia naszego. Na każde zapytanie: co mam w tym razie uczynić? odpowiedzmy sobie przykładem Maryi, która dwojakiem żyjąc życiem, dwojaki dała nam wzór życia. Jak na nieruchomym błękicie nieba te gwiazdziste w ciągłym ruchu przesuwają się światy, tak na błękicie duszy Maryi, jak jasne gwiazdy praktycznego życia, przesuwały się cnoty jej niezrównane. Przeżyła Marya cale życie człowieka. Tak jako Syn Jej przekochała, przepracowała, przepłakała, pielgrzymstwo swoje! Jako Matka rodu ludzkiego zbliżyła się do ludzi, jako Matka Stwórcy swego zbliżyła się do Boga. Rozmyślanie i czyn, boleść i miłość, oto życie Maryi!
Dzisiejsza tajemnica jakże jest pełna powabu, uroku, jak pełna dla nas nauki. Marya, Matka Stwórcy, odwiedza matkę stworzenia; Maika Boga, do matki człowieka,