Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/448

Ta strona została przepisana.
436

kaniem duszy twojéj, niechaj dziś jut zostanie mieszkaniem myśli twojéj, Amen.

(Litania i modlitwy jak po rozmyślaniu pierwszém).
ROZMYŚLANIE XXIV.
Na dzień 23. Maja, oraz na święto Najświętszéj Maryi Panny Okupu.
(24 Września.)

W czasach gdy w Hiszpanii większa część pod ciękiém Saracenów jarzmem jęczała i niezliczona liczba wiernych w téj nieludzkiéj znajdowała się niewoli, w największém będąc niebezpieczeństwie odstąpienia od wiary i utracenia wiecznego zbawienia, Najświętsza Marya Panna z wielką łaskawaścią zapobiegając temu, okazała opiekę swoją w wykupieniu tych więźniów. Ona bowiem z rozjaśnioném obliczem okazała się pobożnemu Piotrowi Nolasco szlachetnego i zamożnego rodu, który wiele nad tém rozmyśliwał, jakby dopomódz tym nieszczęśliwym Chrześcianom w niewoli Maurów jęczącym, i objawiła mu, żeby najmilszą Jéj Synowi i Jéj uczynił przysługę, fundując zakon noszący Jéj Imię, przeznaczony do wyswobodzenia Chrześcian z tureckiéj niewoli. Niebieskiém tém widzeniem ten mąż