Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/473

Ta strona została przepisana.
461
ROZMYŚLANIE XXX.
Na dzień 29 Maja. Najświętsza Panna jako Uzdrowienie chorych.

W skutek grzechu, przyszła choroba na świat i śmierć. Że zaś ten grzech w niezliczonych odroślach krzewi się między ludźmi i przybiera rozmaite kształty i odcienia, przeto kara właściwa czyli choroba, zastósowana jest do rodzaju grzechu, i przychodzi też na ciało jako na organ, przez który się zwykle grzech na zewnątrz objawia. Choroba więc jest drugim stopniem kary Bożej, dotkliwszym wprawdzie od strat majątkowych czyli kary rzeczowej, ale mniej dotkliwszym od kar ducha, stanowiących trzeci a najsurowszy stopień chłosty zesłanej na zaślepioną i upodloną duszę, na niewiarę i na rozpacz. Najświętsza Panna, któréj przeważnym w Niebie urzędem jest miłosierdzie, a która w licznych cudach przez Chrystusa Pana na ziemi spełnionych wykształciła się niemal na Boskim Jego wzorze ku współczuciu na boleści i cierpienia nasze, piastuje i ten wydział litościwej nad nami opieki, wypraszając nas ciągle od kary chorób cielesnych, na jaką przez grzech zasłużyliśmy. Dla tego kościół katolicki po-