Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/480

Ta strona została przepisana.
468

wiciela do Jego miłosierdzia udają; i dla tego z miłością Ojca i z tkliwością Syna to pośrednictwo Córki przyjmuje, i wiele przebacza szczerym miłośnikom Maryi. Nie może więc grzesznik wątpić o odpuszczeniu win swoich, gdy w potrzebach duszy z ufnością zwraca się do Zbawiciela Matki, która u Boga więcej może od wszystkich razem duchów niebieskich wedle wyrażenia świętego Antoniego: „Napróżnobyś się do świętych udawał, gdyby ci Ona (Marya) nie dopomogła“. I równie wedle słów świętego Augustyna.: „To co wszystkie duchy niebieskie wyprosić u Boga mogą wraz z Maryą, to Ona sama bez nich wyjednać jest w stanie.“ A także wedle światłego i rzewnego zdania Ruperta: Marya jest Matką Sędziego a razem Matką winowajcy, nie zniesie więc, iżby Jej synowie żyli w zagniewaniu.

(Litania i modlitwy, jak po rozmyślaniu pierwszém).
ROZMYŚLANIE XXXII.
Na dzień ostatni Maja. Najświętsza Panna jako Pocieszycielka utrapionych.

W skutku choroby duszy i ciała lub też cierpień zewnętrznych, w których współ-