Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/58

Ta strona została skorygowana.
46

zaszkodzi, jeśli na krzyżu Twoim opierać się będę!
O Panie! Tyś dla mnie gorzką przebył mękę, o pozwól, niechaj ją z Tobą przechodzę! Z Tobą modlić się w Ogrójcu, z Tobą milczeć w cierpieniach! Z Tobą chcę dźwigać krzyż mój, z Tobą, gdy upadnę, podniosę się z Tobą na krzyżu, odpuszczam przeciwnikom moim, abym tak z Tobą żyjąc i cierpiąc mógł zawołać w ostatniéj życia godzinie: „Spełniło się! Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha mojego!“

MODLITWY
na Baranek Boży.

O Panie! któryś tak niepojętą ludzi ukochał miłością i zostawił nam to przykazanie miłowania się wzajemnie; naucz mnie kochać bliźniego mego wedle nauki i przykładu Twego, i dla tego wsparty nadzieją pomocy Twojéj obiecuję:

  1.  Że nigdy w żadnéj okoliczności ani słowem, ani uczynkiem bliźniego nie obrażę. Bo od tego muszę zacząć, chcąc Ciebie kochać, abym Cię niczem nigdy nie obraził; od tego i miłość bliźniego się zacząć powinna.