Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/91

Ta strona została skorygowana.
79

Proszę Cię dla Ciebie samego i przez miłość najdobrotliwszéj Matki Twojéj, najświętszéj Panny Maryi, i przez przyczynę wszystkich Świętych Twoich, odpuść grzechy moje niedbalstwa i niewiadomości, a niezatracaj mnie ze wszystkiemi nieprawościami mojemi.
Pomnij, Panie! że Ty nie chcesz nic zgubić z tego, co ci dał Ojciec Twój, boć Tobie jest właściwa litować się zawsze i odpuszczać.
Nie dopuść, abym był wymazan z księgi żywota, lecz mnie zachowaj, dzieło Twojéj dobroci, by niebyła mi bezskuteczną męka i śmierć Twoja. Ty oczyszczasz grzechy, oczyść i mnie, abym czystą duszą Ciebie poznał a poznając, przez miłość dążył do Ciebie i szczęśliwie osiągnął Ciebie, Jezu Chryste, Boże i Panie mój, który z Ojcem i z Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

MODLITWA
po spowiedzi.

Dziękuję Ci, Panie i Sędzio mój, Chryste Jezu! żeś mi tak szczęśliwie dozwolił się usprawiedliwić. O jak niewypowiedzianą czuję lekkość w méj duszy i sercu! Ta spokojność jest dowodem Twojéj wielkiéj dobroci,