Strona:Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza.djvu/98

Ta strona została skorygowana.
86
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon Jezu — Ty nasza miłości.


O Boże! Tobie tylko wiadome są prawdziwe, dokładne, szczére wyznania grzechów! My zaś widząc, że spustoszeniem spustoszona jest ziemia, że nie masz ktoby czynił dobrze, nie masz aż do jednego, pobudzać się powinniśmy do czynienia pokuty, któraby prawdziwem była odrodzeniem naszém.MODLITWY
po Kommunii świętéj
w celu dostąpienia odpustu zupełnego


1. Za kościół Święty.

Boże, pasterzu najwyższy i Ojcze wiernych! który przez Ducha Twojego świętego, całe ciało Kościoła rządzisz i poświęcasz, który przez Jezusa Chrystusa chwałę imienia Twojego wszystkim ludom oznajmiłeś; zachowaj dzieło miłosierdzia Twojego, aby Twój św. kościół wzrastał we wszystkiem dobrem i roz-