Strona:Leo Lipski - Niespokojni.djvu/8

Ta strona została uwierzytelniona.


© Copyright by Oficyna Druków Niskonakładowych Bronisław Sałuda

Redakcja: Łucja Pinczewska-Gliksman
Projekt okładki: Janusz Godon
Portret autora rysował: Abba Fenichel

Pozycja subsydiowana przez
Fundację Kultury
ISBN 83–904798–50

Wydanie I, Olsztyn 1998
Skład, łamanie i korekta: Nowy Dziennik, sp. z o.o.
Warszawa, pl. Konstytucji 5 m. 32
Druk i oprawa: ALGRAF s.c. 11-300 Biskupiec, ul. Harcerska 19