Strona:Lutnia. Piosennik polski. Zbiór trzeci.djvu/43

Ta strona została uwierzytelniona.
23

Umocnij wiarą
Ojców zwichniętą —
O dajże nam Panie,
Niech Polska powstanie!

Przez Twe narodzenie, Jezu drogi Panie,
Dajże całej Polsce świetne zmartwychwstanie.
Zwaśnionych braci
Połącz jednością
A nas obdaruj
Świętą wolnością.
O dajże nam Panie,
Niech Polska powstanie!


LITANJA PIELGRZYMSKA

Kirie elejson. Chryste elejson.
Boże Ojcze, któryś wywiódł lud Twój z niewoli Egipskiej i wrócił do ziemi świętej —
Wróć nas do Ojczyzny naszej.
Synu Zbawicielu, któryś umęczony i ukrzyżowany, zmartwychwstał i królujesz w chwale —
Zbudź z martwych Ojczyznę naszą.