Strona:Maria Konopnicka - Szkice.djvu/153

Ta strona została skorygowana.


rym od pierwszego rzutu oka powiedzieć można, iż praca nad nim nie została przerwana jakimś nagłym wybuchem gdzieindziej porywającego poetę natchnienia, ale że zatonęła w powszedniości i nudzie, które, jak stojące wody, nakryły ją mułem.

· · · · · · · · · · · · · · · ·

Celnem dziełem epickiem Zaleskiego jest wydana już po śmierci poety »Potrzeba Zbaraska«, którą »Dumą Hetmańską« nazywa.
»Potrzeba Zbaraska« jest jak gdyby ziszczeniem przepowiedni Mickiewicza, który Bohdanowi wróżył, że »gdy się postarzeje, od razu bujny liryzm wsiąknie w epopeję«. Postarzenie wprawdzie nie było znaczne, gdyż między »Złotą Dumą, « a »Dumą Hetmańską« jest zaledwie lat trzy w różnicy wieku, ale doświadczenie było uczące i świeże.
Jakoż, istotnie, jest w »Potrzebie Zbaraskiej« epickie zacięcie, epicki tok słowa, epicki ruch mas i epickie postawienie przedmiotu nazewnątrz siebie.
To postawienie przedmiotu nazewnątrz siebie jest niezawodnie trudnem zadaniem dla