Strona:Maria Konopnicka - Szkice.djvu/167

Ta strona została skorygowana.


»nakiwanie ku sobie głowami«? A jest to wszystko nietylko bardzo ludowe, ale i bardzo epickie razem.
I czy może kto zaprzeczyć temu pełnemu prawdy słowu samego poety:

»Wcielenie ludu — to Homer«.