Strona:Maria Konopnicka - Szkice.djvu/168

Ta strona została skorygowana.


VIII.

Znamy Bohdana Zaleskiego zbyt wiele i zbyt mało razem. Znaczy to, że znamy go niedostatecznie.
Jakoż, wszyscy wiemy, że Bohdan Zaleski — »Słowik Ukraiński« — jest twórcą Rusałek i twórcą Przenajświętszej Rodziny, że pisał Dumki, Szumki, a także Ducha od Stepu, o którym już wiemy mniej znacznie, i który nam się przedstawia, jako rzecz bardzo mglista, metafizyczna i do połapania się w niej trudna.
Wszyscy umiemy przytoczyć z pamięci po kilka, po kilkanaście wierszy z Zaleskiego.
To »święć się, święć się wieku młody, śnie na kwiatach, śnie mój złoty«, to: »Bom pożegnał nie wczora i nie jutro obaczę«: to znów: »Czara życia nie wciąż miodna«; to jeszcze »O widać i słychać w ogródku sko-