Strona:Mikrohistorie.pdf/4

Ta strona została skorygowana.

© Copyright by Ewa Domańska, 2005
© Copyright by Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., 2005

Redaktor: Lidia Wrońska-Idziak, Magdalena Owczarzak
Projekt okładki: Ewa Wąsowska, kolaż — Andrzej Fasiecki

Tytuł dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
ISBN 83-7177-334-X


Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.
61-701 Poznań, ul. Fredry 8

Sekretariat: tel. 0-61 852-66-05
Dział handlowy: tel. 0-61 852-38-44
fax 0-61 853-80-75
e-mail wydawnictwo@wydawnictwo-poznanskie
http://www.wydawnictwo-poznanskie.pl