Strona:Obraz literatury powszechnej tom I.djvu/435

Ta strona została skorygowana.
—   421   —

chaj mi usypią wielką mogiłę na szczycie przylądka, aby mi była wiecznotrwałym u narodu pomnikiem; aby w czasy dalekie żeglarz, płynąc wzdłuż tych brzegów po ciemnych falach oceanu, wskazywał ją i wspominał imię Beowulfa!“

Seweryna Pruszakowa.

II. Edda.
Widzenie Wöli (Völuspa).

1.  Milczcie a słuchajcie, świętego rodu więksi i mniejsi towarzysze Heimdalla[1]. Walfodura[2] sztuki chcę opowiedzieć — starodawne powieści. Nic dawniejszego nie znam!
2.  Są mi olbrzymi wiadomi! Pierwociny rodu, od nich zachowane, chcę opowiedzieć. Dziewięć światów, dziewięć przestrzeni i więcej; środek, wielkość i tego pył.
3.  Dawny jest wiek, kiedy Imer[3] żył; ni piasku, ni morza, ani wiatru nie było. Nikt ziemi nie widział, ani w górze nieba: pusta przestrzeń, nigdzie trawy.
4.  Nim Bura[4] syny dźwignęli grunt i warowny Mitgard gotowy był, gorejące ukazało się słońce na budowy kamieniach, posada była zieloną, od ziela zielono lśniąca.
5.  Słońce rzuciło światło, księżyc po prawej biegł stronie u bram nieba. O swym domu nie wiedziało słońce, ni gwiazdy o swym stanie, księżyc nie znał swej mocy.
6.  Radzić zasiedli pany, święci władcy; noc i nów imię zyskały, ranek i południe, by nimi starość i lata mierzyć.
7.  Zgromadzenie Asów[5] stawiało na górach boginiom i bogom ołtarze, gorzały piece, przygotowywano cęgi i kowalskie narzędzia.
8.  Wesoło i błogo igrali; nie znali, co to złota pragnąć; aż trzy dziewice Thursów[6], mocą obdarzone, z olbrzymów przybyły kraju.

W dziewięciu następnych strofach pieśniarz mówi o karłach (Dwergach) i wylicza ich nazwiska. Postacie ludzkie lepili karli z ziemi, ale były one martwe. Nazwiska pierwszych ludzi są: Aske i Embla. O ich ożywieniu tak mówi pieśniarz:

17.  Słabych znaleźli ludzi, bez sił męża i niewiastę.
18.  Bez życia, bez mowy, ni tchnienia, ni oczu, bez ludzkiego wejrzenia. Życie dał Odin, mowę Härner, tchnienie i ludzkie wejrzenie Lopter.

  1. Heimdall — praojciec; wedle nowej Eddy — straż bogów.
  2. Walfodur — ojciec światów.
  3. Imer — prarodzic olbrzymów.
  4. Bur (Bör), którego przedwieczna krowa wylizała językiem z bryły lodu, był ojcem: Odina, Wili i We; przez nich jest on prarodzicem bogów.
  5. Asy — to ogólna nazwa bogów.
  6. Thursowie — olbrzymowie.