Strona:PL Aleksander Fredro - Dzieła tom XI.djvu/093

Ta strona została przepisana.


jowaną przez Wojska Polskie pod dowództwem Księcia Poniatowskiego częścią Galicyi. Nie wiele on dbał o nią, wolałbył z Niemiec szarpnąć. Austrya zaś wolałaby dać więcej z Galicyi jak z Niemiec. Napoleon długo nie objawiał swojéj woli ze względu na Rossyą, która protestowała przeciw powiększeniu Księstwa Warszawskiego, widząc w niém zamaskowaną tylko do pewnego czasu Polskę.

Dlatego podczas wojny zawieszano Orły polskie, formowano Wojsko Polskie[1]; po zawieszeniu broni

 1. W nominacyach oficerów do nowo formujących się pułków unikano wyrazu Wojska Polskiego. Na dowód przytaczam moje nominacye.
  1) Wojsko sprzymierzone (?).
  W kwaterze głównéj w Trześni.
  Dnia 8 Czerwca 1809.
  Sztab Generalny
  Do Jmć Pana Alexandra Fredro.

  Uwiadamiam WmPana, iż J. O. Książe, naczelny dowódzca Wojska Polskiego mianował go Podporucznikiem w Pułku Jazdy pod dowództwem Pułkownika Adama Potockiego formującym się. Stosownie więc do tego mianowania udasz się WmPan natychmiast do powyższego pułku, gdzie zameldowawszy się Pułkownikowi onego, pełnić będziesz obowiązki do stopnia swego przywiązane.
  Nominacya na ten stopień WmPanu późniéj z Ministerium Wojennego wydana zostanie.

  Generał Brygady
  Szef Sztabu Generalnego
  Fiszer.

  2) Wydział Stanu Wojska.

  W Trześni
  Dnia 9 Czerwca 1809.
  Józef Xiąże
  Poniatowski
  Minister Wojny

  Generał Dywizyi, Naczelny Dowódzca Wojsk Polskich Xięstwa Warszawskiego, różnych orderów i Wielkiego Krzyża Wojskowego Polskiego Kawaler.