Strona:PL Dzieła Alexandra Dumasa prospekt.djvu/1

Ta strona została uwierzytelniona.


DZIEŁA
ALEKSANDRA DUMAS’A
Dzieła Alexandra Dumasa il01.jpg
Nasze nowe wydanie słynnych powieści i nowel ALEKSANDRA DUMAS’A zawiera:
Dzięki naszemu wydawnictwu p. n. „Bibljoteka Rodzinna“ każdy może otrzymać pewną ilość dzieł Dumas’a w ogólnej objętości około 4.000 — 5.000 stronic, ponieważ oddajemy je zupełnie bezpłatnie. Prawo bezpłatnego otrzymania zapewniło W. P. nadesłanie kuponu, który też od WP. otrzymaliśmy.

Prosimy zwrócić uwagę na załączoną kartę okazową!