Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego 01 (Gubrynowicz).djvu/416

Ta strona została przepisana.
I.

Autograf »Listu do A. Hołyńskiego« posiada obecnie Biblioteka im. Ossolińskich we Lwowie; nakreślony jest na 2 kartkach papieru in 4°. W tytule naprzód przekreślone: (Wyjątki); zapewne miało następować: z greckiej podróży. Poniżej tytuł:

List do Aleksandra H.
Pisany na łódce Nilowej.

Odmianki tekstu są następujące:
29. Abissy || z Abissy R. 105. bledną || bladną R. 151. Płaz || Głaz R.

II.

Autograf wiersza »Ty głos cierpiący podnieś«, wpisany jest na rękopisie »II. listu do Adama ks. Czartoryskiego«; odmianki są w nim następujące:
5. Bo nie ten który || (Czerp jak lud cały) R. 6. mogile || mogiły R. 7. dawny || dawnym R. 8. pomknie || (zbudzi) R. 12. zakłopota || ukłopota R. 15. Hamerni || Myncarni R. 17 — 22:

(Zakończy się wiek i czasy przeminą,
Ty mów jakeś był w zapale poczęty,
(Z listka zrodzony) (W ciało idący) (Światłem) Ciałem obdarzon... za pieśni przyczyną
(Widzieliśmy cię — kolor) Zniknąłeś nam jakby (błysk) kolor nagle zdjęty
(Z krainy duchów... nową) Z kirów duchowych skradzion rajską winą) R.